Οικονομική Ενημέρωση

Δικαιώματα προαίρεσης

Είδη δικαιωμάτων:


Τα είδη των δικαιωμάτων είναι δύο:


1. Δικαιώματα Αγοράς (Call)
2. Δικαιώματα πώλησης (Put)


Κάθε δικαίωμα μπορεί να αγοραστεί και να πωληθεί οπότε διαχωρίζονται ως εξής:


1. Αγορά δικαιώματος αγοράς (Long Call)
2. Πώληση δικαιώματος αγοράς (Short Call)
3. Αγορά δικαιώματος πώλησης (Long Put)
4. Πώληση δικαιώματος αγοράς (Short Put)


1)Αγορά δικαιώματος αγοράς (Long Call)
Ο αγοραστής ενός δικαιώματος αγοράς έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να αγοράσει το υποκείμενο προϊόν σε συγκεκριμένη τιμή στη λήξη του (αν πρόκειται για

"Ευρωπαϊκού τύπου" δικαίωμα ή οποιαδήποτε στιγμή στη διάρκεια ζωής του εφόσον πρόκειται για "Αμερικανικού τύπου" δικαίωμα.Ο αγοραστής πληρώνει την τιμή δικαιώματος
(premium) στον πωλητή του δικαιώματος αγοράς ως αντάλλαγμα για τη δυνατότητα που έχει ο αγοραστής να επιλέξει αν θα αγοράσει ή όχι το υποκείμενο προϊόν.Η πιθανή ζημία του αγοραστή οριοθετείται στην τιμή του δικαιώματος που πλήρωσε ενώ το κέρδος του είναι απεριόριστο.Το γράφημα αγοράς δικαιώματος αγοράς είναι το ακόλουθο.

long call

 

 

 

 

 

 

2)Πώληση δικαιώματος αγοράς (Short Call)


Όπως προαναφέρθηκε,ένα δικαίωμα αγοράζεται και πωλείται.Η πώληση δικαιώματος αγοράς είναι ένα δικαίωμα στο οποίο ο πωλητής έχει την υποχρέωση να παραδώσει το υποκείμενο προϊόν σε συγκεκριμένη τιμή στη λήξη του ή οποιαδήποτε χρονική στιγμή (αν είναι Ευρωπαϊκού τύπου ή Αμερικάνικου τύπου αντίστοιχα) και για την υποχρέωση αυτή που αναλαμβάνει εισπράττει από τον αγοραστή το premium.Αν το δικαίωμα ασκηθεί ή όχι δεν το ελέγχει ο πωλητής αλλά ο αγοραστής του δικαιώματος αγοράς.Σε αυτή τη θέση το κέρδος του περιορίζεται στο premium που λαμβάνει ενώ οι ζημίες μπορεί να είναι απεριόριστες.Το γράφημα αυτής της θέσης είναι το ακόλουθο Πώληση δικαιώματος αγοράς

 

 

 

 

 

 

 


3)Αγορά δικαιώματος Πώλησης


Ο αγοραστής ενός δικαιώματος πώλησης αποκτά έναντι ενός τιμήματος του "premium" το δικαίωμα να πουλήσει αν θελήσει ένα υποκείμενο προϊόν σε προκαθορισμένη τιμή στον πωλητή του δικαιώματος πώλησης.Το κέρδος του αγοραστή πώλησης είναι απεριόριστο ενώ η ζημία του περιορίζεται στο premium που πλήρωσε.Το γράφημα της αγοράς δικαιώματος πώλησης είναι το ακόλουθο: Αγορά δικαιώματος Πώλησης

 

 

 

 

 

 

4)Πώληση δικαιώματος πώλησης (Short Put)


Μία πώληση δικαιώματος πώλησης υποχρεώνει τον πωλητή να δεχτεί την παράδοση ενός υποκείμενου προϊόντος στην τιμή εξάσκησης από τον αγοραστή του δικαιώματος αν το αποφασίσει ο τελευταίος.Για την υποχρέωση αυτή ο πωλητής δικαιώματος πώλησης εισπράττει το premium.Το κέρδος του περιορίζεται στην τιμή του premium ενώ η ζημία του μπορεί να είναι απεριόριστη.Το γράφημα είναι το ακόλουθο: Πώληση δικαιώματος πώλησης

Βρίσκεστε εδώ: Home Χρηματοοικονομικά Δικαιώματα Δικαιώματα προαίρεσης